Sportbedrijven Nederland, eigenlijk Vereniging Sportbedrijven Nederland, is in 2011 opgericht. Steeds meer gemeenten verzelfstandigden de sportbedrijven en logisch dat die elkaar opzochten en vonden.

In de eerste jaren stond kennisdeling centraal. De eerste zes leden wisselden ervaringen en kennis uit en dachten niet aan groeien of andere zaken. Inmiddels zijn er meer dan dertig sportbedrijven lid van Sportbedrijven Nederland. Uit grote en kleine steden en dorpen.

De afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen aanleiding gegeven om anders naar de vereniging te kijken. Onder meer de BTW vrijstelling, Lokale sportakkoorden, energiecrisis en andere voor de sport relevante ontwikkelingen gaven aanleiding voldoende om te willen groeien en ontwikkelen. 

Speerpunten van Sportbedrijven Nederland zijn:

  • Belangenbehartiging: als branche hebben we een unieke positie, die moeten we duidelijk maken en bewaken bij VSG, VWS en NOC*NSF
  • Kennisdeling: we kunnen altijd van elkaar leren.
  • Samenwerking: inkoop, opleiden, projecten
  • Groei naar 40+ leden

 

 

 

Samen met Triple Double hebben de leden van Sportbedrijven Nederland de positionering van onze vereniging in kaart gebracht.

Link naar power point presentatie VSBN – Positionering