de leden van 

verenigingsportbedrijvennederland.nl

zijn actief binnen de vereniging. Dit doen zij door deel te nemen in één van de projectteams.

Voorbeelden van projectteams vind je op deze pagina.

Shared services

Dit projectteam zoekt naar gezamenlijke voordelen voor leden. Eind 2023 is een spendanalyse uitgevoerd. De uitkomst hiervan maakt duidelijk dat er winst te behalen valt door op dit gebied meer samen te werken. Dit geldt zowel voor te behalen prijsvoordelen als voor efficiency verbetering. De leden hebben nadrukkelijk aangegeven ook duurzaamheid belangrijk te vinden en de Omgevingswet (en andere landelijke wetten en regels) als kans voor samenwerking te beschouwen. Het projectteam gaat aan de slag met 3 projecten op het gebied van inkoop en duurzaamheid.

belangen

behartiging

De leden van Sportbedrijven hebben belang bij een sterke vertegenwoordiging van de branche bij VWS, VSG, POS en NOC*NSF.

Dit kunnen we alleen samen, als vereniging bereiken en voortzetten. Ieder sportbedrijf in Nederland heeft hier belang bij en plukt hier de voordelen van.

opleiding zwem onderwijzers

Het tekort aan vakbekwame zwemonderwijzers is landelijk en speelt bij veel leden.

Het projectteam zoekt oplossingen. Zowel voor de korte als de lange termijn.