agenda:

Laatst gehouden en volgende ledenvergaderingen:

Vrijdag 8 september 2023 bezochten we het prachtige Kasteel Doorwerth.  De belangrijkste agendapunten:

Voortgang project shared services. Zeker 18 leden doen mee aan de spendanalyse, 1 december volgt presentatie van de resultaten. In de tussentijd vinden ca 60 interview plaats.

Dataverzameling: de harde data worden uitgevraagd, daarna volgen de zachtere data. De data zijn hard nodig voor de gesprekken met derden (waaronder VWS).

 Gesproken is over de Human Capital Agenda en besloten is volgende vergadering hier een middagdeel aan te wijden.

 De nieuwe statuten zijn goedgekeurd en worden zo spoedig mogelijk bij de notaris vastgesteld. Nu kan het Huishoudelijk Reglement worden afgerond.

 Volgende vergadering: vrijdag 1 december aanvang 10 uur in Silverdome Zoetermeer, gastheer is de Nederlandse Curlingbond. Op de agenda:

Eindpresentatie Spendanalyse door Adjust

Data leden (aangeleverde gegevens)

Begroting 2024

Huishoudelijk Regelement